Đóng

Nhà máy Thuỷ điện TTC Ia Meur 3 Công suất: 1,8MW Đưa vào vận hành:

Nhà máy Thuỷ điện TTC Ia Meur 3

Công suất: 1,8MW

Đưa vào vận hành:

02/10/2019