Đóng

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 

84-2693503544

Email:

gccgialai@gccgialai.vn

Địa chỉ:

114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam