Đóng

Tổng quan Công ty

Tên đầy đủ:  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN GIA LAI

Tên tiếng anh: GIA LAI CONSTRUCTION AND ELECTRICAL MECHANIC ONE – MEMBER LIMITED COMPANY

Tên viết tắt:  GCC

Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng)

Mã số thuế: 5900798510

Trụ sở chính:  114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại:  +84 269 3503544

Website:  www.gccgialai.com

Email:  gccgialai@gccgialai.vn

TẦM NHÌN

Trở thành Nhà thầu uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp và cơ điện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

SỨ MỆNH

– Tham gia đóng góp vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung và GEC Group nói riêng.

– Gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN