Đóng

Chính sách nhân sự

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp GCC tuyển mộ,
nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của GCC.

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

“GCC luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Nhằm giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với GCC thông qua những kiến thức về:

Văn hóa công ty

Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.

Chia sẻ của Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Chính sách & quyền lợi

Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)…

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.

Kỹ năng làm việc

Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S.

Chương trình nâng cao trình độ CBNV

Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở các cấp bậc đại học và sau đại học.

Chương trình liên kết

Liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín nhằm đào tạo cho cấp quản lý và lãnh đạo của công ty.

 

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Chế độ lương

Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.

Mức lương cạnh tranh

GCC hướng đến việc xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.

Lương thâm niên

Chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm, 10 năm, 15 năm…

Lương theo năng lực

CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.

Du lịch

Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm.

Đời sống nhân viên

Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau…

Hãy gia nhập vào gia đình GCC, bạn sẽ thấy rằng đây là môi trường tốt nhất để bạn cống hiến và gắn bó.

Chúng tôi luôn chào đón bạn!