Đóng

CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU CƠ KHÍ DIÊN PHÚ – ĐIỂM SÁNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TTC

Công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo là mảnh đất màu mỡ với giá trị thị trường lớn lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Mỗi năm, Việt Nam phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu các linh kiện, máy móc, thiết bị. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia thì Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng phát triển đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc chưa được coi trọng, hoặc đầu tư dàn trải, manh mún, tự phát dẫn đến giá trị gia tăng thấp. Việt Nam muốn phát triển ngành công nghiệp bền vững thì không có con đường nào khác, phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, bởi nó chính là cơ sở để phát triển, tăng trưởng một ngành công nghiệp bền vững.

Chính vì thế vào ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, đây cũng là cơ sở tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam nói chung và Ban công nghiệp hỗ trợ TTC nói riêng. Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực hiện hữu của Ban công nghiệp hỗ trợ, cùng với định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban năng lượng, ngành công nghiệp hỗ trợ TTC sẽ là nền tảng, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ, đảm bảo khả năng tham gia sâu, có lợi thế cạnh tranh, khai thác tối đa chuỗi giá trị ngành năng lượng tái tạo và mở rộng hoạt động gia công cơ khí ngành đường.

Cuối năm 2014, Ban công nghiệp hỗ trợ đã sử dụng lô đất tại cụm Công nghiệp Diên Phú tỉnh Gia Lai với tổng diện tích 15.406m2 để đầu tư xây dựng khu sản xuất cơ khí (2.040 m2) và phòng thí nghiệm điện – điện tử (576m2) nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động. Hiện nay hoạt động chủ yếu của Ban Công nghiệp hỗ trợ là tập trung cung cấp dịch vụ cho các nhà máy thủy điện của GEC Group và các dự án thủy điện đang triển khai.

Trong những năm vừa qua, có thể nói nhu cầu gia công cơ khí của các Nhà máy mía đường thuộc Tập đoàn TTC mỗi năm tương đối lớn (gia công 30-40 vỏ lô trong 1 vụ sản xuất), các phương thức thực hiện chủ yếu là giao khoán cho các đơn vị bên ngoài do đó tiến độ thực hiện không được đảm bảo, chất lượng và sản phẩm chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng công tác sản xuất của nhà máy.

Nắm bắt được tình hình thực tế của ngành, cũng như khai thác tối đa tiềm năng phát triển chuỗi giá trị đầu tư các ngành kinh doanh của Tập đoàn TTC ở lĩnh vực: mía đường, năng lượng…, đồng thời để khắc phục những hạn chế về công tác gia công cơ khí tại các nhà máy đường. Ban Công nghiệp hỗ trợ TTC đang triển khai dự án Khu cơ khí Diên Phú với diện tích 442,38m2, bắt đầu thực hiện vào Quý I/2017 và hoàn thành vào đầu Quý III/2017, dự kiến tổng giá trị đầu tư trước thuế gần 13 tỷ đồng, bao gồm 02 nhóm thiết bị phục vụ cho 02 nhu cầu gia công cơ khí khác nhau tại Khu công nghiệp Diên Phú – Tp. Pleiku – Tỉnh Gia Lai. Thị trường sản phẩm sẽ tập trung gia công cơ khí cho các nhà máy mía đường thuộc Tập đoàn TTC tại khu vực miền Trung (TTCS – Gia Lai, BHS – Ninh Hòa, BHS – PR) và nhà máy đường Attapeu bao gồm các hoạt động gia công cơ khí định kỳ hàng năm và gia công cơ khí cho các hạng mục đầu tư mới. Trong tương lai, dự án sẽ hướng tới cung cấp dịch vụ cơ khí cho các nhà máy khác thuộc Tập đoàn và các nhà máy tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên như: Khánh Hòa, Đắk Nông, 333, An Khê, Phú Yên… nhằm gia tăng hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, đem lại hiệu quả của việc đầu tư phát triển dự án.

Khu sản xuất TTC tại Gia Lai

Nguồn lực hiện hữu của Ban Công nghiệp hỗ trợ rất lớn, máy móc thiết bị đầu tư hiện hữu chỉ mới thực hiện cho các nhà máy thủy điện trong khi hoạt động đầu tư mới lĩnh vực thủy điện đang dần thu hẹp. Do đó các thiết bị đầu tư thêm và mới cho dự án Khu cơ khí Diên Phú ngoài việc phục vụ công tác gia công cơ khí cho các nhà máy đường, bao gồm gia công hàng năm và gia công cơ khí khi các nhà máy đường đầu tư mới, còn sử dụng để phục vụ công tác gia công cơ khí cho các dự án năng lượng tái tạo. Vì vậy, việc đầu tư mở rộng khu cơ khí sẽ góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động công nghiệp hỗ trợ, phát huy tối đa nguồn lực hiện hữu đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành, mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, khép kín chuỗi giá trị ngành, chủ động công tác gia công cơ khí sẽ gia tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn. Ngoài ra việc đầu tư máy móc thiết bị để tự thực hiện nội bộ sẽ giúp kiểm soát tiến độ, chất lượng và thiết kế sản phẩm.

Cùng với sự khuyến khích của Chính phủ về việc phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, Ban công nghiệp hỗ trợ TTC sẽ tập trung phát triển cơ khí – nền tảng phục vụ sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí trọng điểm cho ngành năng lượng, mía đường. Tham gia chủ động, tích cực và có chọn lọc vào quá trình liên kết và hợp tác quốc tế, tăng cường chuyên môn hóa và hợp tác hóa trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế hiện có, với khả năng thu hút hợp tác đầu tư từ các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nước ngoài nhằm nâng cao trình độ công nghệ, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu thế hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Và phát triển công nghiệp theo các chuẩn mực về môi trường, tiến tới công nghệ xanh giai đoạn sau năm 2020.

18/12/2019